Att köpa nyproduktion

Det skiljer en hel del mellan att köpa nyproduktion och att köpa en äldre villa eller bostadsrätt. En klar fördel är att det inte är någon budgivning utan fastigheterna säljs till ett fast pris. Sedan får man oftast välja inredningen och materialet i en helt ny bostad. Det är inte bara positiva saker utan det finns såklart saker som är lite sämre. Ibland kan det vara en lång väntan på inflyttning och ofta är priset högre än när man köper en äldre fastighet. Här kommer en liten guide i hur det går till att köpa en nyproducerad fastighet.

Fortsätt läsa ”Att köpa nyproduktion”

Fastighetspriserna påverkar den nationella ekonomin

Utvecklingen på bostadsrätter har sedan 90-talet haft en stor uppgång i Sverige. Hur fastighetsmarknaden utvecklas påverkar både den totala samhällsekonomin och de privata hushållens ekonomi. Det finns mycket att se tillbaka på där det speglas hur ekonomin i stort påverkas av fastighetsmarknaden. Ett bra exempel är den finanskris som kom 2008. Under många år hade bostadspriserna i många länder stigit alltför kraftigt. De ökade priserna hade bidragit till att de privata hushållens skuldsättning hade ökat. Det här hände även i Sverige under samma tidsperiod att skuldsättningen bland hushållen ökade.

Fortsätt läsa ”Fastighetspriserna påverkar den nationella ekonomin”

Vad är en bostadsrätt?

Det första man tänker på när det kommer till bostadsrätter är att man äger sin bostad. Det är inte helt korrekt. När man köper en bostadsrätt går man in och köper en andel i en bostadsrättsförening och den andelen man köper motsvarar storleken på lägenheten i förhållande till den totala bostadsytan som finns i bostadsrättsföreningen. För att göra en enkel beskrivning kan vi jämföra med en bostadsrättsförening med tio lägenheter som är lika stora. Varje delägare, dvs de som äger en lägenhet i bostadsrättsföreningen äger då 10 % i bostadsrättsföreningen. Fortsätt läsa ”Vad är en bostadsrätt?”