Bostadsrättsföreningens ekonomi

Det är viktigt att förstå att bostadsrättsföreningens ekonomi kommer att påverka dig. Om fler skulle förstå att värdet på bostadsrätten kan sjunka rejält om bostadsrättsföreningens ekonomi går dåligt skulle fler vara mer noga med att kolla det innan de köper en bostadsrätt. Lägger man sedan in fakta som att en bostadsrätt ofta är det största enskilda inköpet de flesta personer gör förstår man att det är än mer viktigt. Tyvärr nämns det knappt idag om bostadsrättsföreningens ekonomi, även om det har blivit något bättre på senare år. Ekonomin i föreningen påverkar även bland annat månadsavgiften och om den höjs mycket kan det bli ett svårt läge för många som inte haft sin bostadsrätt länge.

För den som har gått in för att göra ett riktigt bra köp gäller det därför att vara noggrann med att välja en bostadsrättsförening som har bra ekonomi. Det kan vara svårt att läsa igenom årsredovisningar och förstå innebörden, men det är bättre att ta hjälp och att få klarhet i hur det ser ut med ekonomin i bostadsrättsföreningen. Tipset är att bara köpa en bostadsrätt om föreningen har bra ekonomi.

Förstå hur ekonomin i en BRF fungerar

Det går att göra en snabb koll för att se om föreningen ser bra ut i ett första skede.

  1. Det första man kan kolla är om föreningens skulder är höga eller låga. En föreningen med lägre skulder innebär att den utsätts för lägre risker. Det betyder att föreningen inte är så känslig för ränteförändringar som kan komma och att avgiften kan komma att vara låg även framöver. Är det en relativt ny fastighet är det sällan föreningen har låga skulder. Kolla upp vad det är du köper och vad som verkar rimligt.
  2. Månadsavgiften ska vara anpassad efter nivå. Här gäller det att se till att den är i balans gentemot de kostnader föreningen har och att den är rimlig i förhållande till eventuellt jobb som bostadsrättsinnehavarna måste utföra. Det kan vara sådant som att rensa ogräs eller att städa i trapphuset.
  3. Kolla upp hur driftskostnaderna är . Det är inte alltid lätt att kolla upp, men det är bra för både föreningen och medlemmarna. När det kommer till driftskostnaderna går det även att se om styrelsen och förvaltningen är bra.
  4. Gemensamma avtal. Om du vill ha låga kostnader på el, bredband och liknande är det värt att kolla upp om det finns gemensamma avtal som gör att du får lägre kostnader. Det här kan göra att dina totala kostnader hålls nere. Gratis parkering sparar dig också hundralappar varje månad.

Du hittar allt det här i årsredovisningen som bostadsrättsföreningen gör varje år. Det kan vara lite krångligt att ta reda på exakt vad som är bra och dåligt, men överlag kan du kolla igenom den snabbt själv och om det till en början ser bra ut kan du sedan välja att ta hjälp om du är intresserad av att gå vidare. Tänk på att det på flera sätt påverkar ditt bostadsköp. En bra förening kommer att gynna din ekonomi och ditt boende på sikt.