När man har köpt en bostadsrätt

Det finns en hel del att ha koll på när man har köpt en bostadsrätt. För det första är det bra att ha koll på hur en bostadsrättsförening fungerar och då speciellt den man ska flytta in i.

Innehavaren ansvarar för det mesta i sin bostadsrätt

Det som är innanför väggarna i en bostadsrätt är helt och hållet innehavarens ansvar. Man brukar räkna det som finns och syns för att göra det enkelt att förstå. Allt som finns utanför är föreningens ansvar. Det innebär att allt som är innanför och som eventuellt går sönder har du själv skyldighet att ersätta. Här är en stor skillnad gentemot hyresrätter där allt ersätts av hyresvärden. Vid köpet gäller det därför att noga kolla upp att allt är funktionsdugligt och inte håller på att gå sönder. Bostadsrätten säljs nämligen i det befintliga skicket.

När man äger en bostadsrätt är det därför viktigt att vara rädd om det man har eftersom man är skyldig att ersätta allt med eget kapital.

Viktigt att tänka på är att man inte bara är ansvarig för det som är i ens egen bostadsrätt utan även det som kan hända övriga i huset om man är orsaken till skadan. Ett bra exempel är om det börjar brinna i ens bostadsrätt och elden sprider sig. I det här fallet blir man ekonomiskt ansvarig. Det gäller därför att ha en bra hemförsäkring som täcker sådana olyckor. Den bör även täcka till exempel vattenskador. När du har en tecknat en hemförsäkring som täcker sådant kan du få ersättning för att ersätta dina grannar om de kommer till skada på grund av liknande olyckor. Självklart är det även viktigt att ha en sådan försäkring för att täcka skador i det egna hemmet.

Välj bostadsrättsförening med omsorg

När man köper en bostadsrätt gäller det inte bara att hitta den lägenhet man vill köpa. Det gäller även att hitta en bostadsrättsförening som passar ens önskemål. Bostadsrättsföreningen tar ut en avgift varje månad och den ska täcka kostnader för drift av fastigheten eller fastigheterna som ingår i bostadsrättsföreningen. Kostnader kan vara saker som reparationer utanför lägenheterna, trädgårdsskötsel, städning av trapphus eller snöröjning. Behöver fastigheten större reparationer kan det bli tal om höjning av månadsavgiften om det behövs för att finansiera renoveringen.

En sänkning kan ofta medföra att man själv får städa trapphuset eller utföra andra arbetsuppgifter. Sådana här beslut fattas ofta av medlemmarna själva och att vara delaktig i föreningen och gå på möten är viktigt. Kolla att du inte har hög avgift och samtidigt behöver utföra en massa arbeten själv.

I månadsavgiften kan det också finnas elavtal eller avtal för internet och kabel-TV som föreningen förhandlat fram. Ingår det betalas de in med månadsavgiften, men man kan också välja andra alternativ och betala för dessa själv.

Det gäller alltså att läsa på vad som ingår i avgiften och ha koll på att det är något som passar ens personliga möjligheter. Det kan vara svårt att kombinera städande av trapphus om man reser eller jobbar mycket. Allt det här finns att läsa i om i bostadsrättsföreningens stadgar.