Svenska bostadsmarknaden

Svenska bostadsmarknaden
Svenska bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden är rätt lik många andra EU-länder men det finns vissa skillnader.På landsbygden och dem mindre orterna lämnar allt fler människor och söker sig till dem större städerna där det finns brist på bostäder. Detta är ett stort problem, speciellt i dem största städerna som Stockholm och Göteborg. Det är ett problem som ingen riktigt vill ta ansvar för och det har hållit på i flera år. Man kan tycka att det ibland saknas politisk vilja att göra förändringarmen behovet är nästan akut.

På landet står bostäder timma medan det är svår att få en lägenhet i storstaden

Bostadsmarknaden är en väldigt aktuell fråga och har varit uppmärksammad länge. Man pratar ofta om en bostadsbubbla och visst finns det belägg för det. Det råder stora skillnader när det kommer till den svenska bostadsmarknaden. På landsbygden och dem mindre orterna så står bostäder tomma då många saknar en framtidstro. Företaget och fabriker som tidigare fanns läggs ner och det mesta flyttar till storstäderna och en naturlig konsekvens är att oftast dem yngre människor flyttar dit jobben finns. Problemet man då möter är att det är väldigt svårt att få tag på en hyresrätt i dem större städerna. Fler och fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter som naturligtvis ett alternativ men enligt många analytiker så råder det bostadsbubblor, då främst i Stockholm och Göteborg där man menar att bostäderna är för övervärderade.

Har man en rejäl inkomst och sparade pengar så har man det mycket enklare att få ett bostadslån men för många unga, studenter men också andra som har svårt att få ett banklån blir det ett stort problem. Vilket i sin tur även skapar segregation i samhället vilket är en annan väldigt aktuell fråga. Allt beror naturligtvis inte på bostadsmarknaden men det är en av faktorerna till varför det kan se ut som det gör i vissa städer, främst Stockholm. Bostadsmarlanden är en politisk fråga men flera källor, som exempelvis Världsbanken, IMF men också EU, som borde tas som pålitliga källor, varnar för bostadsbubblan i Sverige och menar att priserna på bostäderna är på tok för höga. Samtidigt som dn nuvarande Regering har infört amorteringskrav på bankerna så försvårar det ytterligare för personer som ansöker om bostadslån då det blir stora månadssummor at betala tillbaka till banken.

I Stockholm byggs det väldigt mycket kan man tycka och visst är det så. Men dem flesta nybyggda hyresrätterna har ofta väldigt höga hyror och i många fall blir utgifterna för en bostadsrätt billiga än att hyra en nybyggd hyresrätt vilket blir ett Status Que. för många. Men samtidigt r det svårt att hitta en enkel lösning. Man vill till varje pris undvika den bostadskris som skedde i Spanien för några år sedan där man byggde för många bostäder som sedan gapade tomma av olika anledningar.

Bostadsmarknaden är ett problem som där båda dem politiska blocken tyvärr inte har gjort någon större skillnad. Problemet är större än någonsin och många städer, främst Stockholm går miste om viktigt kompetent så det ör ett sådant hinder att hitta en lämplig lägenhet relativt fort. Det skapar som tidigare nämnt flera problem, speciellt segregation och det är en farlig utveckling.