Vad är en bostadsrätt?

Det första man tänker på när det kommer till bostadsrätter är att man äger sin bostad. Det är inte helt korrekt. När man köper en bostadsrätt går man in och köper en andel i en bostadsrättsförening och den andelen man köper motsvarar storleken på lägenheten i förhållande till den totala bostadsytan som finns i bostadsrättsföreningen. För att göra en enkel beskrivning kan vi jämföra med en bostadsrättsförening med tio lägenheter som är lika stora. Varje delägare, dvs de som äger en lägenhet i bostadsrättsföreningen äger då 10 % i bostadsrättsföreningen. I ett hus med 20 lägenheter som är lika stora äger varje delägare 5 %. Om det är ett hus med nio lägenheter där åtta är lika stora och den nionde dubbelt så stor som de andra äger alla 5 % utom den som har den största lägenheten som äger 10 %. Det är sällan alla lägenheter är lika stora och ofta är det väldigt ojämna procentdelar som man äger när man köper en bostadsrätt.

Det man köper är rätten att nyttja en lägenhet. Skillnaden i pris avgörs naturligtvis i vilket skick lägenheten är i  och det man sedan säljer är sin andel, nyttjanderätten, av just den lägenheten som man har rätt till. Det är det som sedan avgör priset. Naturligtvis är det avgörande hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut eftersom det är en del i den som är det faktiska ägandet.

Det finns både fördelar och nackdelar med att bo i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt.

Fördelar med att köpa en andel

Det första de flesta tänker på när det kommer till att köpa en bostadsrätt är det faktum att de ofta kommer med en värdeökning med tiden, men det finns fler fördelar.

  • På vissa platser i Sverige kan det bli billigare att köpa en bostadsrätt än att hyra en lägenhet.
  • Till mångt och mycket är det fritt att göra om invändigt i lägenheten. Vissa större renoveringar kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen, men de brukar godkänna det mesta.
  • Du investerar ditt kapital i ett boende och kommer att få en större ekonomisk säkerhet på sikt.
  • Ett smart val av bostadsrätt och mer rätt investeringar i bostadsrätten kan det bli en bra förtjänst.

Nackdelar med att köpa en bostadsrätt

Det är lätt att glömma att det finns några nackdelar med att bo i en bostadsrätt. Det är lätt att se värdeökningen som kan ske samtidigt som det är lätt att glömma några saker på vägen.

  • Inköpet av en bostadsrätt kräver ett stort kapital.
  • Det krävs ett stort sparat kapital då kontantinsatsen ofta hamnar på några hundra tusen kronor idag.
  • Det krävs en bra ekonomi sedan tidigare för att kunna få bolånet som krävs för inköpet.
  • Risken att bostadsmarknaden på sikt kommer att försämras finns och då kommer värdet på bostadsrätten att sjunka. Det som kan bli en stor förtjänst kan därför förändras och bli en stor förlust.
  • Det är inte bara din egen ekonomi som är en avgörande faktor. Går det sämre för bostadsrättsföreningen kan månadsavgifterna komma att höjas.
  • Det händer att bostadsrättsföreningar nekar till förändringar inom lägenheten och då kan du inte göra de renoveringar du tänkt dig även om det är du som betalar för det.